StartsideSogneregisterPraktisk Arbejdende Lokalbibliografiredaktører

Digitaliserede værker  
 

Vort sogns historie

www.vortsognshistorie.dk

Vort Sogns Historie i 100 Aar / Indledning af Salomon
J. Frifelt. - Herning : Historisk Forlag, 1950-1958

SIDSTE NYT, 20.10.08:
Vort sogns historie er nu atter tilgængelig online.
Ny vært for den digitale udgave er: Vejle BibliotekOm værket

Vort sogns historie udkom i 13 bind med en række supplementer, der indeholder flere varianter. Det skyldes, at værket er tæt forbundet med penge, og kun i afledt grad med lokalbibliografiske og lokalhistoriske interesser. Gårde, husmandssteder, mindre virksomheder, og helt almindelige huse blev optaget med eller uden billede, blot de betalte, og kun hvis de betalte, og afhængigt af, hvad de betalte.

Om end værket således var styret rent kommercielt, så har det en meget stor historisk værdi for os i dag. Der er vigtige personalhistoriske oplysninger, der er areal- og driftsmæssige oplysninger, og der er i det hele taget informationer af en slags, som i dag ikke alle kan retableres.

Altså glæde ved det udgivne, også selv om der er mangelfuld dækning inden for de repræsenterede sogne (kun Jylland), og selv om der er sogne, som aldrig nåede frem til en udgivelse.

Om hjemmesidens indhold

Hjemmesiden er baseret på en indskanning af de 13 bind udgivet i årene 1950-58. Værket er ikke blevet afsluttet, idet forlaget ophører før værket var færdigredigeret.

Indholdet består af billeder af gårdene og husmandsstederne, samt en beskrivelse af avl og besætning og dækker kun dele af Jylland. Du kan søge efter personer og steder i bøgerne, bladre i de enkelte bind i bogserien eller gå frem sognevis.

Kilde: Statsbiblioteket

www.vejlebib.dk webmaster